Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jaké je možné dostat tresty za přestupek? Musí to být vždy jen pokuta? Leona


ODPOVĚĎ:
Ne, nemusí. Záleží na okolnostech.
Obecně známe za přestupky 4 druhy trestů a to napomenutí, pokuta, zákazt činnosti a propadnutí věci.

Nejtypičtější je ukládání peněžitých pokut. Výše pokuty je zpravidla upravena pro každý přestupek samostatně a konkrétní výši stanoví správní orgán na základě posouzení konkrétních okolností spáchání přestupku.