Počet stránek ve webu: 40.058

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2016 jsme podali stížnost k přestupkové komisi v naší obci na souseda který nás neustále slovně urážel tím myslím skupinu osob. Při projednávání přestupku jsme podali všichni svědectví kdy a kde a co se opakovaně stalo a přestupková komise vydala rozhodnutí o pokutě, ale kraj to nesmyslně vrátil k doplnění, bylo znova jednání kde se doplnilo co kraj požadoval, ale kraj to zase vrátil, ale s jinými požadavky na doplnění, opět se doplnilo.

Kraj požadoval ale celé řízení následně ze zcela nepochopitelných důvodů krajský úřad již zastavil, že nebylo prokázáno nade vší pochybnost kdy se skutek stal přitom všichni jsme vypovídali zcela jasně a konkrétně a nemůže být pochyb o tom kdy a kde k urážkám docházelo. Předpokládáme, že jsme o nějaké osobní vztahy na Kraji, (Praha je malá) protože i předsedkyně přestupkové komise a právník obce si to nedokáže vysvětlit a nechápou to. Proti rozhodnutí kraje již není možné odvolání. Kauzu neznáte, to znamená, že nechci od Vás rozsouzení nebo posouzení, ale zda je možnost se ještě někam odvolat např žalobou ke správnímu soudu a zda se můžeme odvolávat my jako poškození nebo se musí odvolávat obec kde se přestupek projednával a zda je nutné aby jsme byli v tomto odvolání zastoupeni právním zástupcem nebo se můžem hájit a argumentovat u projednávání u správního soudu sami. Děkuji. Kamil

 

ODPOVĚĎ:
Proti rozhodnutí Krajského úřadu sice již není možné odvolání, ale můžete si podat správní žalobu u příslušného krajského soudu, kde se nemusíte nechat zastupovat advokátem. Pokud soudu sdělíte, že nevyžadujete ústní jednání, tak v případě, že ani žalovaná strana nebude požadovat ústní jednání, se celé řízení u soudu bude odehrávat bez Vaší osobní účasti, jen na základě toho, co uvedete v žalobě. Nebo si můžete podat žádost o přezkum u Ministerstva vnitra, odboru správního, kde jsou kompetentní v této věci podat stanovisko, které bude pro Krajský úřad závazný a musím se jím řídit.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Správní žaloba proti rozhodnutí krajského úřadu o zastavení přestupkového řízení
  • Jak a kde požádat o přestup správnosi úředního postupu - zastavení přestupkového řízení krajem, krajským úřadem?