Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Je možné, aby mi byly uloženy body a tuto skutečnost jsem se nedozvěděl? Co mám dělat, pokud nesouhlasím s řešením svého přestupku na místě blokovou pokutou? Je pro mě bloková pokuta výhodná? Zdeněk


ODPOVĚĎ:
Pokud si přebíráte řádně poštu, možné to není a o uložení bodů se dozvíte. Za přestupek lze dostat pokutu i body pouze v případě, že byl viník uznán z přestupku vinným.

Uznat vinným z přestupku a uložit mu za tento trest či body lze pouze v blokovém řízení, kterému musí být obviněný přítomen a s pokutou souhlasit, ať již na místě při jednání s policistou, či následně na úřadu nebo ve správním řízení.

Ukládat pokutu či body na úřadě lze pouze rozhodnutím, či tzv. příkazem, což je vlastně též forma rozhodnutí. Oboje se musí zaslat obviněnému do vlastních rukou.

Pokud si obviněný nevyzvedává řádně poštu, může nastat situace, že správní orgán doručí obviněnému (rozhodnutí o přestupku) tzv. náhradním doručením. Zákon stanoví, že pokud si účastník správního řízení nepřevezme v místě trvalého pobytu, či na adrese jiné, kterou uvedl policii či správnímu orgánu, doručovanou písemnost v úložní době, pak je 10 den úložní doby doručeno, i když si účastník tuto písemnost nepřevzal.

A jak je to s Vámi zmiňovanou blokovou pokutou?

Uložení blokové pokuty je jeden ze způsobů konečného vyřešení přestupku. Aby bylo možné blokovou pokutu uložit, musí být přestupek spolehlivě zjištěn a obviněný z přestupku s tímto postupem musí souhlasit. Pokud se obviněný domnívá, že přestupek, který mu byl sdělen policistou (strážníkem), nespáchal, věc nelze řešit blokovou pokutou, policista (strážník) sepíše o přestupku oznámení, které zpravidla nechá obviněnému podepsat a umožní mu do něj se k přestupku vyjádřit (není povinností, ale je vhodné uvést důvody nesouhlasu).

Dále přestupek postoupí správnímu orgánu k dalšímu vyřízení. Správní orgán přestupek posoudí a rozhodne o něm. V případě, že je přestupek obviněnému ve správním řízení prokázán, bývá sankce ze zákona zpravidla vyšší než je sazba blokové pokuty, a obviněnému je navíc ze zákona uložena povinnost zaplatit náklady správního řízení.

Jednoduše řečeno, pokud se dopustím přestupku, který je zřejmý a jasný (nedovolené stání, překročení rychlosti apod.), je pro Vás výhodnější ho vyřídit zaplacením blokové pokuty, což Vám ušetří peníze, ale i čas.