Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Potřeboval bych získat informace o mých právech při zasedání zastupitelstva obce. Jde o územní samosprávu v obci.
Obec neoznamuje, své záměry rušit účelové pozemní komikace v jejím vlastnictví, pouze záměry o tomto prodeji a jeho následné schválení na zasedání obecního zastupitelstva. Má na takový postup právo?

Se svou matkou jsem spoluvlastníkem rekreačního objektu v této obci. Jako jeden z přístupů využíváme takovouto účelovou pozemní komunikaci. Pozemní komunikace se skládá ze dvou pozemků. V loňském roce byl jeden pozemek prodán vlastníku přilehlé nemovitosti, ten současně usiluje o koupi části protilehlého pozemku, ve vlastnictví starosty obce, pro získání širšího vjezdu a absolutnímu uzavření průchodu. Vše proběhlo samozřejmě bez jakéhoko-li oznámení občanům, že tímto prodejem se komunikace ruší.
Druhý pozemek se chystá zastupitelstvo prodat letos a to opět výše zmíněnému vlastníku a vlastníku nemovitosti sousední. Po celé délce druhé strany komunikace je pozemek starosty obce. Starosta obce tento pozemek koupit nechce. Vše proběhlo a probíhá bez jakékolik komunikace s námi.
Letos jsem již na zmíněné oznámení reagoval a obrátil se starostu, proč pozemní komunikaci prodává. Jako odpověď mi byla potřeba utržených financí za prodej komunikace pro obec. Má obec právo používanou komunikaci, nebo alespoň občas používají prodat, bez oznámení důvodu prodeje? Děkuji, Honza

ODPOVĚĎ:
Obec komunikaci prodat může, ale pokud je tato komunikace vedena pod tímto označením v územním plánu, tak není možné změnit účel jejího využití. Pokud je tato komunikace přístupovou cestou k nemovitostem, měla obec zajistit zachování přístupnosti komunikace i dalším osobám než jenom vlastníkovi (což by bylo uvedeno v kupní smlouvě).
Tyto spory jsou obvykle velmi složité a doporučuji se obrátit na advokáta, který si bude moci prostudovat územní plán a zažádá si o poskytnutí informací od obce o smluvním kontraktu (tj. seznámení se s obsahem smlouvy).
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.