Počet stránek ve webu: 42.116

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Odeslal jsem správnímu orgánu písemnost emailem. Samozřejmě na email uvedený na webové stránce úřadu. Jedná se o obecní úřad. V 9 hodin byl email přečten a v 10 hodin také. Mám nastaveno v poštovním klientu, aby mě informoval o přečtení, tedy i doručení. Na obecním úřadě má přístup do emailu jen starostka a administrativní pracovnice, nikdo jiný tam není.

Je toto doručení dostatečně průkazné. Jak je to s podpisem. Můj email jej nemá. Podotýkám, že na úřadě mají můj email, neb několikráte jsem přes něj posílal písemnosti.   Děkuji za odpověď s úctou Hanuš.

 

ODPOVĚĎ:
Dle správního řádu platí následující:
Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.
Je tak tedy přípustné zasílat podání/podklady i klasickým emailem, nicméně v takovém případě je třeba toto elektronické podání ve lhůtě pěti dnů potvrdit/doplnit písemným způsobem.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.