Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V obci, ve které podnikám v ubytovacích službách, je možné parkovat pouze na základě tištěného povolení od městského úřadu. Podnikatelé i soukromníci si musí každý rok podat žádost o určitý počet parkovacích míst, za která potom uhradí roční poplatek a mohou tato využívat.

Již na konci listopadu 2020 jsem prostřednictvím datové schránky zažádal městský úřad o přidělení dalšího parkovacího místa z důvodu navýšení kapacity mého objektu. Do dnešního dne jsem však neobdržel žádné oficiální vyjádření úřadu, pouze mi bylo ústně, bez jakéhokoliv odůvodnění sděleno, že další místo mi nebude přiděleno. Ostatní komunikace s úřadem bohužel selhala. Rád bych se tedy tímto zeptal, zda se podání žádosti o parkovací místo posuzuje jako správní řízení dle § 9 500/2004 Sb. Zákon správní řád a správní orgán tedy musí vydat rozhodnutí se všemi náležitostmi (číslo jednací, odůvodnění) v rámci lhůty 30 dnů, ve vážných případech 60 dnů? Zamítnutí žádosti bez zaslání patřičného odůvodnění a vyjádření mi přijde velmi nestandardní, proto bych se zároveň rád zeptal, zda existují možnosti odvolání? Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
S Vaší žádostí by mělo být nakládáno dle správního řádu, tj. měla by být posouzena a náležitě o ní rozhodnuto. Jestliže se tak nestalo, doporučuji se na úřad písemně obrátit a požadovat rozhodnutí ve Vaší žádosti. Popište tedy celou situaci, uveďte, že dosud nebylo vydáno rozhodnutí o Vaší žádosti a odvolejte se na správní řád.
Odvolání lze podat pouze proti rozhodnutí, ve Vašem případě ovšem rozhodnutí (řádné) chybí.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem