Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Město vynechalo naši ulici při plynofikaci, nechce postavit vodovod, městský pozemek smí používat pouze sousedi. Malé město v Jih. kraji před několika lety plynofikovalo většinu města, ale na naši ulici "zapomněli". Důsledek je, že moji staří rodiče musí topit uhlím a tímto znečišťují okolí. Při dotazu na obec, proč to neudělali i zde nemají odpověď a prý si to máme zaplatit sami.

Takže dotaz 1. Jak donutit město, aby plynofikovali i naši ulici?
2. Pole před mým domem město nechává zastavět, ale nechce stavět nový vodovod. Je tu pouze starý vodovod z roku 1961 a ten je veden pod mým pozemkem (zahradou). Budoucí sousedi se dožadují přípojky na vodovod na mém pozemku a vyžadují ode mě univerzální svolení ke stavbě na mém pozemku. To dát nechci, žádám je, aby město postavilo nový vodovod na městském pozemku kolem silnice. Město vodovod stavět nechce. Otázka 2: Jak donutit město, aby postavilo v ulici nový vodovod, když zde chce stavět?
3. V katastru nemovitostí je na naší ulici chybně zakreslena šířka silnice. Je tam uvedena šířka z nejširší části silnice, která je ale o 50 metrů dále. Před mým domem chybí cca metr asfaltu a tím je ulice velmi zúžena. Jak donutit katastr nemovitostí, aby zapsali správnou - menší - šířku silnice?
4. Před mým domem za silnicí je pás městského pozemku v šířce cca 5 metrů. Tento pás využívají pouze sousedi, kteří za ním staví dům, využívají ho k parkování osobních vozidel. Pokud tam zaparkuji já, sousedi mi nadávají ať vypadnu, že je to jejich. Podle katastru je to ale města. Když se obrátím na město, tak mi město oznámí, že pozemek je zelená plocha a parkovat tam nesmím a pokud budu, osází pozemek balvany. Otázka: jak mohou městský pozemek věnovat k parkování pouze sousedům - svým kamarádům a mě vyhrožovat? Pokud to sousedi využívají k parkování, proč já nesmím? Děkuji. Alběta.

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Plynofikace ulice:
Žádný právní způsob, jak donutit město k plynofikaci Vámi zmiňované ulice, v podstatě neexistuje. Ze znění dotazu usuzuji, že město je provozovatelem plynovodní soustavy a jako takové je oprávněno dle vlastní úvahy rozhodovat o tom, jakou svou část bude plynofikovat a jakou nikoli. Je zvláštní, že se město rozhodlo nezavést plynovodní potrubí v jedné ulici (neboť se tím ve výsledku připravilo o odběratele a tedy klienty), předpokládám však, že ho k tomu vedly ekonomické či technické důvody.
2/ Výstavba nového vodovodu:
V tomto případě je situace obdobná, jako u plynofikace ulice - není možné právní cestou donutit město k výstavbě vodovodu (tedy proti jeho vůli). V tomto případě však máte výhodu v podobě starého vodovodu uloženého pod Vaším pozemkem.
Pakliže totiž neudělíte svým sousedům souhlas k realizaci vodovodních přípojek, zůstane předmětný starý vodovod pod Vaším pozemkem nevyužit. Bude-li město chtít zásobit nově vznikající pozemky/domy pitnou vodou, bude muset vybudovat nový vodovod pod vlastním (městským) pozemkem. Můžete tedy setrvat na svém dosavadním odmítavém stanovisku a sousedům nedat souhlas k vedení vodovodních přípojek Vaším pozemkem.
3/ Zápis správné šířky silnice v katastru nemovitostí:
V tomto ohledu by mělo postačovat upozornit místně příslušné katastrální pracoviště na existenci chyby. Katastrální úřad je povinen provést v takovém případě šetření a zjistí-li, že se skutečně jedná o chybu (hovoří se o tzv. chybě v katastrálním operátu), provede její opravu. Bude-li naopak katastrální úřad trvat na tom, že o žádnou chybu nejde, může na Vaší žádost vydat v této věci správní rozhodnutí, proti kterému se budete moci odvolat.
4/ Parkování sousedů na městském pozemku:
V první řadě Vám doporučuji ověřit, zda Vašim sousedům svědčí nějaký právní titul (například nájemní smlouva) k předmětné části městského pozemku - s touto otázkou se můžete obrátit přímo na město. Je totiž možné, že Vaši sousedé si předmětnou část městského pozemku pronajali a jsou proto skutečně oprávněni ji užívat (například k parkování).
Zjistíte-li však, že Vaši sousedé žádným právním titulem nedisponují, můžete při zjištění dalšího takového parkování přivolat městskou policii či Policii ČR, neboť Vaši sousedé parkují na místě, které není k parkování vyhrazeno (čímž se mohou dopustit přestupku).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem