Počet stránek ve webu: 40.811

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na konci loňského roku 2019 jsme dostali stavební povolení, od té doby trošku bojujeme s panem starostou. Získali jsme i povolení na zkušební vrt pro zásobování vodou, pan starosta s tím nesouhlasil a od té doby se na nás "urazil". Například nám poslal na jaře v nouzovém stavu tuto zprávu:

"Dobrý den pane Křehlík,
při zítřejší Vaší stavební akci prosím, aby měli všichni zúčastnění ochranné roušky. V opačném případě nebude jakákoli manipulace u Vaší stavby povolena. Věřím, tento požadavek zajistíte. Zdraví, starosta."
Může nám pan starosta takto hrozit, když všichni zúčastnění jsou na soukromém pozemku? Navíc si myslím, že kontrola nošení roušek nepatří do kompetencí starosty obce. Děkuji. Filip.

 

ODPOVĚĎ:
Na dopisu, který jste obdrželi od pana starosty mě zarazila především věta: “V opačném případě nebude jakákoli manipulace u Vaší stavby povolena. ”. Není mi totiž známo, že by starosta disponoval jakýmikoli pravomocemi, na jejichž základě by Vám mohl realizaci průzkumného vrtu povolit/zakázat (a to s přihlédnutím k tomu, jak svědomitě budete dodržovat hygienické předpisy).
Jsem toho názoru, že v předmětném dopise pan starosta skutečně hrozí něčím, co dalece přesahuje jeho pravomoci a není v podstatě ani v souladu s aktuální situací. Uděláte samozřejmě lépe, budete-li při styku s pracovníky firmy, která bude průzkumný vrt realizovat, nosit ochranné prostředky (myšleno roušky apod.) – mimo jiné tím patrně eliminujete I další případné spory s panem starostou.
Je však pravdou, že starosta nepředstavuje v tomto ohledu veřejnoprávní orgán, který by byl oprávněn po Vás vymáhat plnění hygienických požadavků místně příslušné krajské hygienické stanice, Ministerstva zdravotnictví, popř. vlády ČR.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem