Počet stránek ve webu: 41.499

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Starostka obce uzavřela smlouvu na poskytování právních služeb. Tuto smlouvu jí schválilo zastupitelstvo obce ZO v listopadu 2019. Účinnost smlouvy je od 30.10.2018. V zápise ze zasedání zastupitelstva obce ZO, ale není uvedeno, že zastupitelstvo obce, tedy ZO schvaluje tuto smlouvu se zpětným datem, a pokud víme tak tuto smlouvu na zasedání ZO starostka ani nečetla.

Je tato smlouva tedy platná? A není mi jasné vysvětlení starostky, kdy v zápise ze ZO uvádí, že předmětem smlouvy je poskytování právních služeb obci a její zastupování navenek, nejedná se v žádném případě o zastoupení v interních záležitostech obce či právní pomoc pro občany. Teď starostka využívá tuto právničku ve věci možné neplatné výpovědi zaměstnanci ze strany zaměstnavatele tedy obce, protože zaměstnanec si vzal svého právního zástupce. Mám za to, že právě toto je interní záležitost obce. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Zákon o obcích ani ustálená judikatura nevyžadují, aby byl schvalován plný text smlouvy (i když je toto doporučováno), postačí, pokud jsou schváleny podstatné náležitosti dané smlouvy. Obecně mezi podstatné náležitosti spadá označení druhé smluvní strany, konkrétní určení, čeho se smlouva týká, a pak další náležitosti, které se odvíjí od konkrétní smlouvy (spolupráce). Účinnost smlouvy nemusí mezi tyto náležitosti spadat. Skutečnost, že došlo ke schválení pouze podstatných náležitostí smlouvy, nikoliv celé smlouvy, pak nezpůsobuje samo o sobě neplatnost této smlouvy.
Judikatura a odborné názory se pak liší pouze v tom, kdo je tedy za obec oprávněn dále stanovit další náležitosti smlouvy (smluvní pokuta apod.), zda orgán, který uzavření smlouvy schválil, či starosta. Převládají ovšem názory, že tak může učinit starosta.
Problém ve Vašem případě by mohl být, pokud by se jednalo o první spolupráci s touto advokátní kanceláří a kvůli zpětné účinnosti by měly být pod tuto smlouvu zahrnuty právní služby poskytnuté před schválením smlouvy zastupitelstvem.
Vysvětlení, že se smlouva bude týkat pouze právních služeb poskytovaných „navenek“, nikoliv „interních“ záležitostí, může být sporné. Především samotné vymezení toho, co je interní a co nikoliv (zda je „interním“ myšleno pouze právní poradenství pro zaměstnance obce při výkonu jednotlivých činností – např. Výklad zákonů, či jsou mezi toto zahrnuty i právní vztahy se zaměstnanci). Zákon toto nerozlišuje, obec i ve vztahu ke svým zaměstnancům ve věcech týkajících se pracovněprávních vztahů vystupuje jako samostatný subjekt, tj. „navenek“.
V tomto případě je třeba důkladně prostudovat konkrétní text smlouvy, přijatého usnesení případně dalších doprovodných dokumentů (např. Zápisy z pracovních porad) a z tohoto dovodit, co přesně bylo zastupitelstvem schváleno (zda došlo k rozlišení na „interní“ a „externí“ spolupráci).  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.