Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o radu jak napsat Žádost o proplacení nákladů na opravu chodníku u rodinného domu na Zahradní ul. v Bruntále. Na tuto ulici vjíždějí kamióny přes Zákaz vjezdu. 2017 jsme žádali (8 majítelů rod. domů) o vyřešení místní radnici. Nic se však nestalo a přes důkazy, které máme, radnice tvrdí, že zde žádné kamióny nejezdí. V důsledku provozu mi na domku praskl chodník a gajgr na děšťovou vodu.

Hasičská vzájemná pojišťovna pojistnou událost neuznala. Částku za opravu máme uplatnit u majitele komunikace a tou je Město Bruntál.     Jde o škodu 12.903,15 Kč. Předem děkuji za laskavost. Jan.

ODPOVĚĎ:

Dobrý den,
doporučuji Vám se v této záležitosti obrátit na advokáta, který Vám po prostudování potřebných materiálů a zjištění všech okolností pomůže se sepsáním žádosti. V opačném případě riskujete, že žádost nebude mít veškeré náležitosti a nebudou uvedeny všechny podstatné okolnosti a přiloženy nezbytné podklady k jejímu úspěšnému vyřízení. Kapacita této poradny a obsah Vašeho dotazu mi neumožňuje být Vám ve Vaší záležitosti více nápomocna.
Obecně pak je nutné v žádosti specifikovat žadatele, věc, které se týká (odškodnění následků způsobené škody), popsat průběh škodní události, její rozsah a vše mít podloženo včetně fotodokumentace před a po opravě, případně uvést svědky, přiložit veškeré dokumenty k šetření pojistné události pojišťovnou a její zamítavé rozhodnutí. Dále samozřejmě přiložit doklad o zaplacení opravy. Uvést skutečnost, proč je za škodu odpovědný právě městský úřad (vlastník komunikace, kvůli jehož nečinnosti – nezabránění porušování zákazu vjezdu – byla způsobena předmětná škoda). Nakonec požadovat proplacení uvedené částky z titulu náhrady škody.