Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Byli jsme se rekreovat, tábořili jsme a stanovali na soukromé louce se souhlasem jejího vlastníka. Dostali jsme ale pokutu od obce s tím, že tato vydala jsme v rekreační oblasti obecně závaznou vyhlášku nazvanou "Rekreační řád." V té mj. zakázali tábařit a stanovat jinde než na obecních veřejných tábořištích k tomu účelu zřízených a vybavených.
Pokuty jsme neuhradili a dopisem jsme obci oznámili, že její vyhlášku nerespektujeme, protože nepřípustným způsobem omezuje svobodu pohybu a pobytu, zaručenou Listinou základních práv a svobod. Kdo má tedy pravdu? My jako rekreanti nebo obec? Jak máme dále postupovat?