Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nad 12 letým klukem byla soudem pravomocně nařízena ochranná výchova z důvodu nadměrného páchání činnosti jinak trestné. Vykonává ji od září r. 2022, nyní s ohledem na to, že se výrazně zlepšil a posunul, zvažujeme z pozice OSPOD buď nad zrušením či přeměnu na ústavní výchovu.

Zajímalo by mě, jakým způsobem lze zrušit ochrannou výchovu či ji přeměnit? Na základě čeho soud zahájí jednání? Kdo si podá podnět či návrh směrem k soudu (rodiče, Ospod či ředitel zařízení)? Děkuji za zodpovězení, s pozdravem Hedvika.

 

ODPOVĚĎ:
Možnosti řešení této situace upravují především § 81 - 86 zákona č. 218/2003 o soudnictví ve věcech mládeže. Paragraf 81 odst. 3 tohoto zákona říká, že: O změně nebo zrušení výchovných opatření rozhoduje ve veřejném zasedání předseda senátu soudu pro mládež, který výchovné opatření uložil, a to na návrh mladistvého, státního zástupce, probačního úředníka, příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí anebo i bez takového návrhu. Pokud se jako OSPOD domníváte, že ochranná výchova už v daném případě splnila svůj účel, můžete podat k soudu návrh na podmíněné umístění mimo výchovné zařízení (§ 85), propuštění z ochranné výchovy (§ 84) nebo přeměnu z ochranné na ústavní výchovu.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.