Počet stránek ve webu: 40.396

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o radu, zda v trestním řízení mohu jako zákonný zástupce poškozeného nezletilého sama mu zařídit placeného právníka, i když už mu byl přidělen zmocněnec podle zákona o obětech. Pokud by to bylo možné, tak ten zmocněnec by dále pracoval pro dítě souběžně s tím placeným advokátem nebo by byl zrušen? Děkuji.

ODPOVĚĎ:

Trestní řád k tomuto stanovuje:
Není-li poškozený osobou plně svéprávnou (typicky nezletilý), vykonává jeho práva podle tohoto zákona jeho zákonný zástupce.
Poškozený se může dát zastupovat zmocněncem. Zmocněnec poškozeného může být současně důvěrníkem podle zákona o obětech trestných činů.
Zákon tedy předvídá možnost zvolit si zmocněnce, který může být současně tzv. důvěrníkem dle zákona o obětech trestných činů. Jste tedy oprávněna zvolit synovi zmocněnce. NIcméně zákon současně předvídá, že bude zmocněnec pouze jeden. Vedle toho platí, že zvolený zmocněnec má přednost před ustanoveným zmocněncem.