Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

NS odmítl dovolání s odůvodněním, že je po formální stránce napsáno špatně a ÚS následně potvrdil, že NS jednal správně, když dovolání odmítl. NS i ÚS mě de facto potrestali za to, co zavinil někdo jiný a spor ukončili, aniž by se zajímaly o předmět sporu. Přišel jsem cca o 500.000 Kč za právníky a miliony za náhradu mzdy.

Jak mohu úspěšně požadovat náhradu škody po advokátovi za špatně napsané dovolání? Kde si mohu stěžovat na soudce krajského soudu, který mě vědomě poškodil (ministerstvo, ombudsman ….)? Máte nějaké zkušenosti s vymáháním škody od advokáta? Děkuji, Kvído.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud advokát způsobí při výkonu své činnosti, tedy advokacie, klientovi škodu, je za ni odpovědný. Škody se lze domáhat před soudem. Bude tedy nezbytné podat žalobu proti tomuto advokátovi.
Každý advokát je dále povinně pojištěn proti odpovědnosti za škodu. Tudíž pokud by bylo shledáno, že způsobil škodu, bude tato primárně kryta z povinného pojištění. Dále je advokát kárně odpovědný za kárné provinění.
Kárným proviněním je závažné nebo opětovné zaviněné porušení povinností stanovených advokátovi zákonem. O kárném provinění advokáta rozhoduje speciální kárný senát, kdy Vy můžete podat podnět ke kárnému žalobci (předseda kontrolní rady advokátní komory, ministr spravedlnosti) k zahájení řízení proti advokátovi.
Proti soudci nelze podat stížnost pro to, jak rozhodl. Přezkum takového rozhodnutí může provést pouze soud vyššího stupně. Tato právní poradna poskytuje pouze právní poradenství, ovšem nezastupuje klienty.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vymáhání náhrady škody od advokáta - vadné dovolání k Nejvyššímu soudu