Počet stránek ve webu: 38.774

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem žalobce v kauze o úhradu dlužného nájemného. Městský soud vydal rozsudek v současnosti už pravomocný, kde ale v odůvodnění chybně opsal z podané žaloby rok v datu období, za které se vypočítává dlužné měsíční nájemné, „za období od 30.10.2015 do 30.7.2015. “. Správný údaj je „do 30.7.2017“, tedy o dva roky delší.

Jedná se o nesmyslný údaj v odůvodnění žaloby, dle kterého nelze vypočítat dlužné měsíční nájemné za uvedené období, základ celé žaloby. Celková dlužná částka souhlasí. Chyby jsem si všiml až po nabytí právní moci, kdy jsem se chystal rozsudek nechat potvrdit. Podal jsem návrh na opravu chybného roku v datu období dle podané žaloby. Městský soud usnesením návrh na opravu odmítl v poučení uvádí možnost odvolání do 15 dnů, kterou hodlám 3.9.2018 využít. Jak dál postupovat, jaké jsou možnosti v případě, když chystané podané odvolání krajský soud odmítne? Děkuji za odpověď. Adam.

ODPOVĚĎ:
Ze znění dotazu předpokládám, že na soud jste se obrátil s návrhem na opravu písařské chyby dle § 164 Občanského soudního řádu. Dle tohoto ustanovení je předseda senátu (soudce) povinen opravit v rozsudku (tedy v jakékoli jeho části) kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti.
Pakliže soud Vašemu návrhu nevyhověl, vydal o tom usnesení, proti němuž je možné se odvolat (jak vyplývá z § 202/1 písm. i) Občanského soudního řádu).
Pokud byste neuspěl ani u odvolacího soudu, přichází do úvahy podání mimořádného opravného prostředku, tedy dovolání (které projednává Nejvyšší soud ČR). To však bude přípustné pouze za splnění podmínek dle § 237 Občanského soudního řádu, dle něhož platí, že dovolání je přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.
Ze znění dotazu usuzuji, že předmětný rozsudek obsahuje tuto jedinou písařskou chybu, tzn. že výrok rozsudku (umístěný v úvodní části rozsudku, číslovaný římskými číslicemi, v němž je žalovanému stanovena povinnost uhradit Vám dlužné nájemné, nahradit náklady soudního řízení apod.) je v pořádku.
Je-li výrok rozsudku v pořádku, doporučuji Vám podání případného dovolání zvážit, neboť přítomnost Vámi popsané písařské chyby nebude mít na vykonatelnost předmětného rozsudku žádný vliv (tzn. že rozsudek s touto písařskou chybou bude moci být exekučně vymáhán). Trvání na de facto kosmetické opravě odůvodnění rozsudku by pak Vaše právní postavení nijak neposílilo (znamenalo by spíše pouze ztrátu času). Je navíc nutné si uvědomit, že dovolatel musí být v řízení před Nejvyšším soudem ČR zastoupen advokátem (§ 241 Občanského soudního řádu), na Vaší straně by tak vznikly další náklady.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 99/1963 Sb. , Občanský soudní řád


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Chyba v rozsudku soudu - kdy je možné podat dovolání k nejvyššímu soudu kvůli opravě rozsudku?