Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Věřitel na mě podal trestní oznámení, že jsem prodal svůj majetek a nechci tím zaplatit svůj dluh. Poté zemřel a během dědického řízení státní zástupce podal na mě žalobu pro trestný přečin dle § 222/1a, 3a tr. zákoníku. Dluhy jsem ale všem dědicům uhradil během soudního řízení.

Proto také všichni právní nástupci věřitele poslali soudu písemná vyjádření v tom smyslu, že moje závazky jsou vůči nim na základě vzájemné dohody z mé strany vypořádány, že se necítí z mé strany nijak poškozeni, že se nepřipojují k trestnímu stíhání, a že s žalobou na mě nesouhlasí. Po přečtení u soudu státní zástupce prohlásil, že tato formulace nestačí, protože není jednoznačná. Požaduje ze strany dědiců věřitele jednoznačnější prohlášení. Jeden z dědiců pracuje v cizině a nemůže se k soudu dostavit a chce toto přesné prohlášení poslat písemně. Můžete mně, prosím, formulovat, jak přesně by takové prohlášení mělo znít, že není z mé strany jako právní nástupce věřitele poškozen, a že mě nechce žalovat, a tedy chce tuto žalobu buď zastavit, nebo anulovat? Nevím, co je procesně možné, žalobu zastavit, zrušit.

ODPOVĚĎ:
Pokud byla na Vaši osobu podána obžaloba, pak se již jedná o vyšetřování trestné činnosti. S obžalobou disponuje státní zástupce, který je v trestním řízení v pozici zástupce státu. Vy jste obžalován z přečinu poškozování věřitele, což je trestný čin, pro jehož vyšetřování je nutný souhlas poškozeného. Bez souhlasu poškozených tedy nelze v trestním řízení pokračovat. Poškození by tedy jednoduše měli k soudu sdělit, že ve smyslu ust. § 163 trestního řádu berou zpět souhlas k trestnímu stíhání a trvají na tom, aby v trestním řízení nebylo dále pokračováno. Dále mohou rozvést, že škoda byla nahrazena a nic po vás dále nepožadují, necítí se poškozeni, atd. Klíčová je ale formulace zpětvzetí souhlasu s trestním stíháním a odkaz na paragraf.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vyjádření dědice o nesouhlasu s žalobou proti věřiteli z důvodu již uhrazeného dluhu
  • Trestní řízení a žaloba státního zástupce proti dlužníkovi - dlužník dluh uhradil a nástupce věřitele nesouhlasí s odsouzením
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem