Počet stránek ve webu: 39.917

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manželovi nebyl doručen rozsudek z okresního soudu na exekuci na plat na výživné na nezletilé dítě, zřejmě z důvodu změny trvalého bydliště (řádně přihlášen), přišel až exekutorský příkaz. Je soud povinen si zjistit trvalou adresu? Proto nestihl podat odvolání. Bohužel rarita je to, že soud rozhodl exekuci, i když v té době žádný dluh nebyl a není, důvod byl, že výživné nebylo dáno k ruce matky k 15. dni dle soudního ujednání.

Manžel posílal kolem 20. -24. dne v měsíci, bohužel pochybil, nyní si je toho vědom, matka nezletilého nikdy nic nenamítala proti zpožděným platbám. Kdyby stihl lhůtu odvolání, zkusil by požádat o odložení exekuce s příslibem, že bude posílat výživné včas. Doplnění - matka nezletilého věděla o změně bydliště manžela, ale neupozornila na toto ani advokátní kancelář, která jí žádost sepsala a ani příslušný soud. Děkuji, Karolína.

ODPOVĚĎ:
Zákon k doručování uvádí: Neuvedl-li adresát ve svém podání učiněném vůči soudu adresu místa v České republice, na kterou mu mají nebo mohou být doručovány písemnosti, je adresou pro doručování u písemnosti doručované prostřednictvím doručujícího orgánu, účastníka řízení
a) u fyzické osoby adresa evidovaná v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti, není-li taková adresa evidována, adresa místa trvalého pobytu.

Soud by tedy před každým doručováním měl ověřit, na jakou adresu má doručovat. Toto ovšem platí pouze ve výše uvedeném případě pokud byla soudu oznámena nějaká adresa pro doručování, a následně nebyla sdělena změna této adresy, jde to k tíži adresáta.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Nedoručení rozsudku o výživném na adresu trvalého pobytu a vymáhání dluhu exekutorem - jak se bránit?
  • Vymáhání výživného exekutorem - povinný nedostal rozsudek soudu o výživném na adresu trvalého pobytu, bydliště