Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Pokud nejste spokojeni s vyřízením stížnosti předsednou soudu, můžete projevit svůj nesouhlas. Nadřízený soud nebo Ministerstvo spravedlnosti rozhodne o tom, zda způsob vyřízení je dostatečný a odpovídající situaci či nikoliv.

 Žaloba na odstranění průtahu soudního řezení

Dále existuje návrh na určení lhůty k provedení procesního důvodu (nebo také žaloba na odstranění průtahů). Ten můžete podat teprve tehdy, když před tím podáte stížnost k rukám předsedy soudu.

O návrhu rozhoduje ve velice krátké lhůtě nadřízený soud. Ten jej buď zamítne nebo dospěje k závěřu, že v řízení dochází k průtahům a uloží soudci, aby ve věci provedl určitý úkon, nejčastěji aby nařídil jednání.

Dále si můžete na průtahy stěžovat u Ústavního soudu a u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Těch prostředků pro vaši ochranu tedy není málo, nehledě na to, že za průtahy hrozí soudci kárné řízení.

Nejjednodužší cestou však je, že zavoláte soudci a zeptáte se jej, kdy vaše věc přijde přibližně na řadu, případně jej slušně požádáte o nařízení jednání. Může to mít někdy větší efekt než podávání stížností.