Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Se sousedkou máme dlouhodobý problém, kdy nám dělá spoustu malých schválností. Snažím se jí nevšímat, aby vše kvůli maličkostem neeskalovalo, ale teď dochází k tomu, že nám začala házet ovoce, když tam nejsme, z jejího pozemku přes plot na náš pozemek. Nejprve jsem jen pojal podezření, když se na zahradě začla vyskytovat jiná jablka, než jsou z našich jabloní.

A teď můj dotaz: Umístil jsem cca 3 metry od plotu fotopast, tak, aby koukala na plot v místě, kde pravděpodobně k přehazování dochází, ale samozřejmě snímá i část jejího pozemku, který je vidět za plaňkovým za plotem. Jedná se o zadní část její zahrady kam v podstatě nechodí, jenom pouze za účelem sekání trávy nebo právě sběru jablek apod. Fotopast začne snímat na základě pohybu, který je za plotem to znamená, že přijde k plotu z její strany, fotopast začne nahrávat a samozřejmě jak jsem předpokládal začne sbírat svoje jablka a hází je přes plot k nám. Je to vidět zcela zřetelně a jednoznačně. Můžu tento záznam použít jako důkaz, že dochází ze strany sousedky k znečišťování našeho pozemku, nemůže mně potom ona napadnout, že ji neoprávněně nahrávám na jejím pozemku a fotopast bere i její pozemek a tím narušuji její práva i když jsem tento technický prostředek nasadil pouze na omezenou dobu a právě za tímto účelem. Nemůžu však důkaz o tomto jejím konání pořídit jiným důkazním prostředkem, např. na mobilní telefon nahráním z ruky ve chvíli, kdy to dělá, jelikož v naší přítomnosti to nedělá, pouze když odjedem, tak toto byl a je jediný způsob, jak ji z tohoto jednání usvědčit, ale jestli toto můžu potom také použít při dokazování tohoto jejího jednání. Nemůže mně někdo potom napadnout u úřadu pro ochranu osobních údajů a nebo obvinit z protizákonného jednání a pod? Popřípadě jakého přestupku nebo porušení zákona se tímto dopouští a když by jsem se rozhodl to již řešit, kam se obrátit? Moc děkuji za radu. Artur.

ODPOVĚĎ:
Existuje judikatura (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31.10.2013, č. j. Afs 40/2012-68), z níž vyplývá, že pokud nelze důkaz opatřit jinak a jednáním obviněného z přestupku dochází skutečně k protiprávnímu jednání, pak i nahrávku bez vědomí obviněného z přestupku použít lze. V rámci případného řešení ochrany osobních údajů se bere v úvahu, že stěžovatel - v tomto případě sousedka - se dopouštěla protiprávního jednání, a i kdyby si stěžovala, její stížnost by nebyla s ohledem na její protiprávní jednání úspěšná. Nebála bych se tedy použít důkazy z fotopasti, je třeba zdůraznit to, co uvádíte, že jste ji instaloval pouze na nezbytně nutnou dobu pro pořízení důkazního materiálu. Obraťte se tedy na Policii, která věc bezpochyby vyhodnotí jako přestupek a postoupí přestupkové komisi.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Videonahrávka souseda, sousedky jako důkaz k soudu - přestupek proti občanskému soužití (záměrné znečišťování pozemku souseda shnilým ovocem)