Počet stránek ve webu: 39.848

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka pojednává o skutečnostech, které jsou rozhodné při zákonné odpovědnosti za vady zboží nebo věci.

Zákonná odpovědnost za vady

  • jde o vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím,
  • nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době
  • jde-li o věci použité (z druhé ruky), neodpovídá prodávající za vady vzniklé jejich obvyklým použitím nebo opotřebením, které má věc v době prodeje,
  • jde-li o věci prodávané za nižší cenu (se slevou), neodpovídá prodávající za vady, kvůli kterým je sleva poskytována