Počet stránek ve webu: 41.683

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka informuje o zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance a zmiňuje důvody, pro které je možné tak učinit.


Okamžité ukončení pracovního poměru zaměstnancem

  • Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou výjimečně zrušit pracovní poměr okamžitě, jen ze zákonem stanovených důvodů.
  • Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné a musí v něj být uveden důvod zrušení. Tento důvod nemůže být dodatečně změněn.
  • Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr jen tehdy, jestliže:
    • zaměstnanec nesmí kvůli svému zdravotnímu stavu dosavadní práci dále vykonávat a zaměstnavatel ho nepřeložil na jinou, pro něj vhodnou práci
    • zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, nebo jakoukoliv její část do 15 dnů od její splatnosti
  • Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu pro okamžité zrušení, nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.