Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Činit právní úkony, neboli právně jednat, může každá osoba, ať již fyzická, nebo právnická. V tomto případě hovoříme o tzv. způsobilosti k právním úkonům (= svéprávnosti). U fyzické osoby vzniká postupně, záleží na stavu psychické vyspělosti daného jedince. V plném rozsahu vzniká dosažením zletilosti. Za zletilého se člověk považuje od 18 let, popřípadě od okamžiku, kdy po 16 roku věku uzavře manželství s přivolením soudu.__

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Odpočinek může být ve zdravotnictví zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích zaněstnanci staršímu 18 let za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Manželé si mohou smluvně upravit rozsah společného jmění (SJM) odlišně od občanského zákoníku. Mohou ho jak rozšířit, tak zúžit. Obojí je nutné realizovat prostřednictvím notářského zápisu. Notářský poplatek za rozšříření nebo zúžení SJM zmiňujeme přímo ve stránce.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka pojednává o tom, co může dělat zákazník za situace, kdy zboží vykazuje vadu nebo vady.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka pojednává o právech kupujícího za specifických okolností, kdy vykazuje zboží určité vady. Věnuje se také reklamační době a prodloužení záruční doby při reklamaci.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka informuje o délce záruční doby u spotřebního zboží, potravinářského zboží, krmiv, prodeje zvířat. Rozlišuje zákonnou a smlouvní záruční lhůtu (dobu).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka informuje o délce záruční doby u spotřebního zboží, potravinářského zboží, krmiv, prodeje zvířat. Rozlišuje zákonnou a smlouvní záruční lhůtu (dobu).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka informuje o délce záruční doby u spotřebního zboží, potravinářského zboží, krmiv, prodeje zvířat. Rozlišuje zákonnou a smlouvní záruční lhůtu (dobu).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka informuje o délce záruční doby u spotřebního zboží, potravinářského zboží, krmiv, prodeje zvířat. Rozlišuje zákonnou a smlouvní záruční lhůtu (dobu).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka pojednává o skutečnostech, které jsou rozhodné při zákonné odpovědnosti za vady zboží nebo věci.