Počet stránek ve webu: 39.416

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Na co si dát pozor při koupi bytu, domu, pozemku, nemovitosti?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka uvádí návod postupu, jak reklamovat vyúčtování služeb mobilního operátora.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pěstounská péče je druhým základním typem náhradní rodinné péče u nás. Na rozdíl od osvojení nemusí být dítě svěřované do pěstounské péče právně volné. Pěstoun není zákonným zástupcem dítěte a k dítěti nemá vyživovací povinnost. Stát proto na výživu dítěte v pěstounské péči přispívá částkou, která představuje cca 1,3 životního minima. Ročně bývá v ČR do pěstounské a poručenské (viz bod 3) péče svěřováno cca 700 dětí, z toho zhruba polovinu představují děti přecházející přímo od rodičů do péče příbuzných. Kolem 350 dětí bývá do pěstounské péče umisťováno z péče ústavní.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rozhodnutí soudu o osvojení nebo svěření dítěte do pěstounské péče předchází řada činností, které uskutečňují orgány sociálně-právní ochrany a též soudy. Zákon o SPO upravuje postup žadatelů při uplatňování žádostí o osvojení dítěte nebo o svěření dítěte do pěstounské péče a postup orgánů sociálně-právní ochrany při vyhledávání vhodných osvojitelů nebo pěstounů pro děti, které trvale nebo přechodně nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině a pro které je třeba zajistit péči v náhradní rodině.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem rozvedená matka dvou dětí a nyní žiji asi 2 roky s novým přítelem. Včera se mi starší šestnáctiletá dcera svěřila, že můj přítel se k ní chová velmi důvěrně. Pozoruje ji při převlékání a stalo se, že před dvěma dny, že ji sahal na prsa. Mám strach, že se mohlo stát i něco horšího, dcera je vystrašená a pláče. Snažím se ji s mladší dcerou zklidnit. Můžete mi nějak pomoci?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Od ledna 2012 vstupují v platnost významné změny v zákoníku práce a dalších předpisech vztahujících se k zaměstnanosti či nároku na dávky.  Cílem většiny navrhovaných změn v zákoníku práce je především vnést větší volnost do smluvních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zákonodárci těmito opatřeními chtějí v ČR docílit pružnějšího trhu práce, než je tomu dosud.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Obené pojednání o pohyblivých složkách mzdy, prémiích.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zákoník práce obsahuje v §16 odstavci 2 zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích, přičemž okazuje u vymezení pojmů obtěžování, přímé a nepřímé diskriminace a dalších použitých pojmů na zvláštní, tzv. antidiskriminační zákon. Tím je zákon č. 186/2009 Sb., o rovném zacházení a právncíh prostředcích ochrany proti diskriminaci.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Členství fyzické osoby v bytovém družstvu zaniká, stejně jako mnoho jiných právních vztahů, její smrtí (§ 232/1 Obchodního zákoníku). V následujícím textu se stručně zaměřím na otázku přechodu členského podílu po smrti člena bytového družstva (text se vztahuje na všechna bytová družstva, bez ohledu na jejich obchodní firmu a způsob vzniku).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jste pod drobnohledem svého zaměstnavatele mnohem více než požaduje charakter vaší práce? Narušuje zaměstnavatel výslovně vaše soukromí? Můžete se bránit. Jakým způsobem Vám nastíní následujcí stránka.
___