Počet stránek ve webu: 42.677

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Text definuje co je to způsobilost k právním úkonům informuje o zbavení svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům) a zmiňuje skutečnosti týkající se nezletilých osob.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka uvádí několik pravidel, kterými byste se měli řídit, aby Vám dluhy nepřerostly přes hlavyu a vy jste je zvládali. Pokud máte jeden nebo více dluhů a chystáte se dále zadlužovat, nejdříve si přečtěte tuto stránku.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ze statistických informací poslední doby víme, že oddlužení je zatím nejvyužívanějším nástrojem nového insolvenčního zákona. Není to jistě proto, že by to byl nástroj ideální, ale spíše proto, že přináší zcela nový způsob, kterým lze řešit nepodnikatelský úpadek. A snad právě pro onu novost přináší oddlužení nemalé množství otázek, jejichž zodpovězení je pro snadné fungování nové regulace potřebné. Tato stránka nabízí jakýsi návod jak se oddlužit.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka uvádí, kdo má nárok na plný invalidní důchod a kdy a stejnou skutečnost vysvětluje i u částečného invalidního důchodu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Stránka uvádí, kdo má nárok na plný invalidní důchod a kdy a stejnou skutečnost vysvětluje i u částečného invalidního důchodu.