Počet stránek ve webu: 42.688

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Oceňování práv odpovídajících věcným břemenům upravuje zákon č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, v § 18 hlavy třetí, takto:

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hlasů)

Oceňování práv odpovídajících věcným břemenům upravuje zákon č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, v § 18 hlavy třetí, takto:

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Rozhodnutí Nejvyššího soudu 25 Cdo 3800/2009 z 20.12.2011 ve věci škody způsobené spadlým stromem.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jaký je rozdíl mezi školní připraveností a školní zralostí? Přináší větší riziko bezdůvodný odklad školní docházky, nebo předčasný nástup do školy? Jak lze zjišťovat školní připravenost dětí? Jak může vypadat individuální vzdělávací program?

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Místní poplatek za místním poplatku za užívání veřejného prostranství - informace, vysvětlení.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Zpoplatnění užívání veřejného prostranství je na první pohled jednoduchá záležitost. Stačilo však, aby se zde vyskytl pojem "nájemní smlouva" a najednou se objevuje velké množství otázek. Například, zda lze veřejné prostranství užívat na základě správního rozhodnutí či smlouvy nebo jak řešit případný souběh dvou plateb za užívání veřejného prostranství, tedy poplatku a nájemného.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Kolem exekucí je mnoho mýtu, polopravd a lží, které se šíří mezi lidmi. Jak je to s exekucemi a jaké jsou změny v exekucích od roku 2013 se dozvíte zde.  Text pro vás připravila studentka 5. ročníku právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Eva Kratochvílová.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Výhody individuálního vlastnictví bytů jsou zřejmé: možnost pronajmout byt třetí osobě bez souhlasu bytového družstva, zatížit ho hypotečním zástavním právem, zřídit k němu věcné břemeno apod. Přesto se některá, tzv. privatizovaná bytová družstva snaží převodům do vlastnictví svých členů bránit.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Velice častým dotazem určeným právní kanceláři ČLK je problematika sdělování informací o zdravotním stavu Policii ČR, kdy lékař je policií požádán s odkazem na § 8 odst. 1 trestního řádu o uvedení informací, které jsou jinak chráněny povinnou mlčenlivostí – s odůvodněním, že s ohledem na § 51 odst. 2 písm. a) zákona o zdravotních službách již s účinností od 1. 4. 2012 policie nepotřebuje souhlas soudce. 

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Nezabavitelná částka neboli nezabavitelné minimum je podle zákona stanovená jako 2/3 součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení v obci 50 000 – 99 999 obyvatel. Od 1. 1. 2012 se mění výše životního minima jednotlivce. Zatímco až do konce roku 2011 bylo životní minimum jednotlivce 3126 Kč, nově od začátku roku je to 3410 Kč.