Počet stránek ve webu: 42.677

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu ČR (dále jen „NSS") posuzoval ve svém rozsudku ze dne 17.2. 2009, č.j. 2 As 25/2007 - 118 otázku právní moci rozhodnutí, které nebylo v důsledku opomenutí správního orgánu zasláno některému účastníkovi řízení.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Stanovisko k zařazování všeobecných sester do platových tříd - aktualizováno k 1.11. 2010. Podle § 3 zákoníku práce je pro zařazení zaměstnance do platové třídy rozhodující nejnáročnější práce požadovaná po něm zaměstnavatelem, a to z hlediska její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Tato práce musí být v souladu s pracovní smlouvou a musí být vymezena v popisu práce.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Nejvyšší soud České republiky („NSČR“) se v rozhodnutí ze dne 24. července 2013, sp. zn. 33 Cdo 3448/2012, opětovně vyjádřil k praxi realitních makléřů, kteří v tzv. rezervačních smlouvách sjednávají se zájemci o koupi nemovitosti povinnost zájemce uhradit smluvní pokutu odpovídající svou výší tzv. rezervačnímu poplatku, a to pro případ, že nedojde k uzavření smlouvy o prodeji nemovitosti z důvodů spočívajících na straně zájemce.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Hodně lidí se plete některé pojmy a mnohdy ani neví, že je mezi nimi rozdíl. Víte v čem se liší plat-mzda, nájem-podnájem, odcizit-scizit? Přečtěte si jednoduché vysvětlení co je co.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Je-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Právo na odstoupení od smlouvy svědčí spotřebiteli i v případě, že si plnění osobně převzal v kamenném obchodnu nebo na úschovném místě (např. služba uloženka - www.ulozenka.cz); rozhodující skutečností pro vznik práva na odstoupení od smlouvy je vznik smlouvy distanční formou, tj. při použití prostředků komunikace na dálku.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Text stránky obsahuje plné znění Advokátního kárného řádu (244/1996 Sb.). Jde o aktuální verzi pro rok 2013.

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.64 (14 hlasů)

Se vrůstajícími technickými možnostmi přibývá případů, kdy jsou orgánům veřejné moci pro účely dokazování předkládány důkazy v podobě zvukových či obrazových záznamů, pořízených např. mobilními telefony. Rád bych se zamyslel nad použitelností audio a video nahrávek jako důkazu, v posledku především v přestupkovém řízení, jímž se převážně zabývám. Judikatura je převážně občanskoprávní a trestněprávní, a správní soudy se k tomuto problému dosud jednoznačně nevyjadřovaly, čímž je má úvaha do značné míry limitována.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Internet se neoddiskutovatelně stává nejužívanějším a nejuniverzálnějším prostorem a médiem propagace zboží a služeb. Prakticky každý, kdo nabízí služby či zboží se snaží, aby právě jeho stránky byly ve vztahu k prodávanému zboží či nabízeným službám co nejsnáze k nalezení, zapamatovatelné a zajistily mu tedy co nejefektivnější prezentaci. K tomu, aby webové stránky vhodným způsobem reprezentovaly a propagovaly jejich provozovatele, nestačí jen jejich reprezentativní vzhled, ale je nutné vybrat vhodné doménové jméno (adresu). Nejžádanější jsou proto doménová jména obsahující jméno (firmu) podnikatele (např. www.nazevpodnikatele.cz ), nebo rovnou název konkrétního zboží či služby.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Ohlášení je zjednodušená verze stavebního povolení určená pro novostavby rodinných domů a získáte ho rychleji. Stavební povolení je pro větší stavby, ale může být potřeba i při rekonstrukci bytu, když zasahujete do nosných stěn domu. Bydlíte-li v rodinném domku nebo bytě, čekají Vás jednou za několik let větší či menší stavební úpravy. Domek je třeba přistavět, koupelnu v panelovém domě zrekonstruovat, postavit nový plot, nebo znovu provést rozvody elektřiny. S tím se často pojí i požadavek na ohlášení plánovaných stavebních úprav stavebnímu úřadu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.30 (10 hlasů)

Návrh na vklad do katastru nemovitostí se od 1.1. 2013 mění. Začnou fungovat podle nových zákonných podmínek. V čem jsou hlavní změny?