Počet stránek ve webu: 40.654

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Otec v 11/2017 pořídil audio nahrávku z vyšetření dcery, ale bez vědomí znalkyně. Audio nahrávku chce použít jako důkaz a nabídnout ji při jednání soudu, kdy znalkyně ve zprávě z vyšetření uvádí nepravdy. Je pořízení trestné? Co hrozí otci? Děkuji za odpověď. Hana.

ODPOVĚĎ:
K problematice jsme v minulosti vydali poměrně zajímavý článek, který je možné k prohlédnutí zde:
NAHRÁVKA JAKO DŮKAZ - https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ruzne/zneni-vynatky-definice/15572-nahravka-jako-dukaz.html
Pořizování audio záznamů bez vědomí osoby, která je nahrávaná, je značně ošemetné. Pořizování zvukových nebo obrazových záznamů fyzických osob bez jejich vědomého souhlasu, ať už za jakýmkoliv účelem, se vždy dostane do kolize s právem na ochranu osobnosti a nedotknutelnosti soukromí. K podobnému se vyjádřil např. Nejvyšší správní soud (sp. zn. 8 Afs 40/2012) takto:
V úvahách o možnosti užít utajený záznam hovoru pořízený soukromou osobou je třeba v každém konkrétním případě zohlednit, že zde dochází ke střetu ústavně chráněných zájmů. Za situace, kdy je užití posuzovaného důkazního prostředku v zásadě přípustné, bylo zcela na místě uvážit, zda může ochrana soukromí a osobnostních práv žalobce převážit nad zájmem společnosti na objasnění a potrestání deliktního jednání. V tomto případě nedošlo k pořízení nahrávky za účelem narušení soukromí žalobce, ale k prokázání jeho deliktního jednání. Proto jejím pořízením nedošlo k nepřijatelnému zásahu do práva na ochranu soukromí.
Bude tedy nezbytné posoudit, zda pořízením nahrávky nedošlo k nepřípustnému zásahu do práv znalkyně, nicméně lze předpokládat, že nikoliv, a to právě s ohledem na výše uvedené rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, kdy soud shledal, že pokud má být nahrávka použita jako důkaz deliktního jednání, je její pořízení (ve většině případů) přípustné.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Je možné nahrát soudního znalce na mobil, diktafon, kameru bez jeho souhlasu a vědomí?
  • Je možné použít jako důkaz u soudu nahrávku soudního znalce?
  • Nahrávka soudního znalce bez jeho souhlasu a vědomí - přestupek nebo trestný čin?