Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V naší nemocnici máme více než 600 informovaných souhlasů. Každý z nich obsahuje několik stránek textu. Pacient, který je přijat do nemocnice, podepisuje souhlas s hospitalizací a souhlas s poskytováním zdravotních služeb. Kromě toho podle počtu diagnostických a léčebných výkonů musí podepisovat řadu dalších informovaných souhlasů, které všechny obsahují obecně platný text.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Působím jako soukromý lékař a zajímala by mě teoretická možnost přerušení provozu ordinace pro dlouhodobější zdravotní
indispozice lékaře. Konkrétně, zda je toto vůbec možné, za jakých podmínek, kterým institucím se přerušení musí hlásit a zda je nutný souhlas některého orgánu. Děkuji, MUDr. Petr Novák

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obrátil se na mě soudní znalec, který byl pověřen soudem k vypracování znaleckého posudku, se žádostí o zapůjčení originálu zdravotnické dokumentace mého pacienta. Vím, že nárok na zdravotnickou dokumentaci pověření soudní znalci mají i bez souhlasu pacienta, ale nejsem si jistý, jestli přímo na originál. Jak mám v takové situaci postupovat? Děkuji, MUDr. Jan Novák

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jsem praktická lékařka pro děti a dorost a jsem si vědoma určité součinnosti, kterou jsem povinna poskytovat orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Bývám tímto orgánem občas tázána na zdravotní stav svých registrovaných nezletilých pacientů, případně požádána i o nějaké informace o rodičích dítěte. Zaznamenala jsem však názor, že pokud OSPOD nemá podezření vyloženě na to, že by nezletilé dítě mohlo být týráno či zneužíváno, informace poskytnout nesmím a jsem vázána povinnou mlčenlivostí. Co je na tom pravdy? Děkuji, MUDr. Petra Dětská

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji v nemocnici na oddělení gynekologie a porodnictví. Zdravotní pojišťovna přestala našemu oddělení hradit jako zdravotní indikaci pro umělé přerušení těhotenství věk nad 40 let. Své rozhodnutí nám odůvodnili tím, že se dnes (05.12.2018) posouvá hranice mateřství i za tento věk. Dále uvádějí, že těhotenství ve věku nad 40 let je běžné. Dříve patřilo mezi zdravotní indikace i početí po 40. roku věku. Došlo k nějaké změně? Máme na úhradu nárok? Děkuji, Eva.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Dovoluji si Vás požádat o radu v souvislosti s pojistným plněním. Došlo ke zjevnému, vizuálnímu, etickému i odbornému pochybení na straně stomatologa. Zásah byl čistě estetický, tedy přišla jsem do ordinace řešit poměrně malou estetiku. Estetický zásah nakonec stomatolog ani nedovedl do konce.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Když jsem byl v psychóze v roce 2016, nejspíš existuje (ale nejsem si jistý) nahrávka jak jsem na tom byl po psychické stránce - já už jsem plně zotaven a mé zdraví je oproti tomu co bylo perfektní, jak dlouho mohu být popotahován za toto ve smyslu, např. mohou mě poslat zpět do léčebny? A pokud ano, je zde nějaké ověřování nebo posouzení mého psychického stavu, např. kdyby se něco takového mohlo stát?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Co se týče České stomatologické komory, ČSK mám dotaz, který mne dlouhou dobu trápil a díky nemuž jsem ztratila spoustu času. Podala jsem komoře několikafázovou stížnost (kterou dokonce řešila i revizní komise ČSK v Praze). A to, že se nezabývala mým předmětem a že ve skutečnosti neřešila etické a odborné pochybění a tudíž práci a přístup stomatologa, ale bezprecedentně změnila předmět stížnosti ve svůj prospěch a ve prospěch stomatologa.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dlouhodobě jsem na pracovní neschopnosti, nebyla mi uznána "Komplexní lázeňská léčba." Rozhodl jsem se, že již tak bohaté zdravotní pojišťovně pomohu a zažádal o "Příspěvkovou lázeňskou léčbu" (kde bych si platil ubytování a stravu). Nastal problém - již zmíněná moje "neschopenka". Můj dotaz zní: mohu jet na Příspěvkovou lázeňskou léčbu v pracovní neschopnosti? Děkuji, Bedřich

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Člověku se stane pracovní úraz, né vlastní vinou, následují 2 roky, kdy lítá po operacích, po doktorech, k tomu se přidají další zdravotní potíže spojené s úrazem, středně těžké deprese, tělesně potíže, které jsou způsobeny následkem pracovního úrazu. Pak dojde k situaci, kdy posudkový lékař po 2 letech nekompromisně vypíše pacienta, byť je v nedoléčeném stavu, po operaci, kde je potřebná několikaměsíční mobilizace, rekonvalescence.