Počet stránek ve webu: 40.375

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (1 hlas)
 
Řízení o přiznání  invalidního důchodu  nebo zvýšení invalidního důchodu (z důvodu vyššího stupně invalidity) se v roce 2020 zahajuje na základě podání  žádosti o invalidní důchod, žádost se podává prostřednictvím OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno.   O přiznání dávky rozhoduje ČSSZ  na základě posouzení zdravotního stavu pracovní schopnosti  žadatele od  lékařské posudkové služby. Výsledkem tohoto posouzení je posudek o invaliditě. Posouzení provádí  posudkový lékař  OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno,   který zjišťuje, zda jde o  dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, a zda došlo k  poklesu pracovní schopnosti  a v  jakém stupni.   Pokud se dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav neprokáže a neprokáže se ani pokles pracovní schopnosti nejméně o 35 %, je  invalidita  vyloučena. Na základě závěrů o poklesu pracovní schopnosti a stupni invalidity posudkový lékař také určí, kdy došlo ke vzniku invalidity nebo ke změně stupně invalidity. Pokud posuzovaná osoba s  posudkem nesouhlasí, může se odvolat v  námitkovém řízení  tak, že napadne rozhodnutí o dávce, nikoli samotný posudek zdravotního stavu. Posudek totiž nemá povahu rozhodnutí. V  námitkovém řízení pak posuzuje zdravotní stav jiný posudkový lékař - lékař České správy sociálního zabezpečení. V  námitkovém řízení pak Česká správa sociálního zabezpečení přijme na základě nového posudku rozhodnutí. Pokud ani s  tímto rozhodnutím žadatel o dávku nesouhlasí, má možnost podat žalobu u soudu. Žalobu k  soudu však nelze podat dříve, než je ukončeno námitkové řízení.
  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00