Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
I v roce 2020 mohou občané požádat Českou správu sociálního zabezpečení o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Tento informativní list obsahuje přehled dob důchodového pojištění, případně náhradních dob pojištění, uložených v evidenci ČSSZ a za dobu od roku 1986 i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob.

Občan má právo na zaslání informativního listu jednou za kalendářní rok, ČSSZ zašle klientovi IOLDP do 90 dnů od doručení jeho žádosti. Žádost o IOLDP musí obsahovat rodné číslo žadatele, příjmení, jméno, rodné příjmení a adresu nebo ID datové schránky, na kterou bude IOLDP zaslán.

  Žádost o IOLDP lze poslat na adresu ústředí ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5, a to buď písemně, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou zprávou zaslanou prostřednictvím informačního systému datových schránek.

Další možností jak zažádat o informativní osobní list důchodového pojištění je prostřednictvím aplikace ePortál ČSSZ  na adrese:   eportal.cssz.cz, a to pomocí služby Žádost o sestavení informativního osobního listu důchodového pojištění (mohou využít pouze osoby, které mají datovou schránku fyzické osoby) nebo odesláním tiskopisu Žádost o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění. Tiskopis lze na ePortále ČSSZ rovněž vyplnit a vytisknout (mohou využít osoby, které nevlastní datovou schránku). Tento vytištěný formulář mohou občané odeslat prostřednictvím České pošty.

  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00