Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Pojištěnec si může požádat i o tzv. předčasný starobní důchod. Zákon č. 155/1995 Sb. , o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, upravuje již jen jeden druh předčasného starobního důchodu (§ 31 zákona). Nárok na přiznání tohoto druhu starobního důchodu vzniká v závislosti na dosaženém věku pojištěnce a na získání potřebné doby pojištění. Předčasný starobní důchod lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti o tento důchod.

Pokud důchodový věk pojištěnce činí alespoň 63 let, vzniká nárok nejdříve dosažením věku alespoň 60 let, nebo je-li důchodový věk pojištěnce nižší než 63 let, nárok na předčasný starobní důchod vzniká nejdříve ode dne, od kterého do dosažení důchodového věku chybí nejvýše tři roky. Přiznání předčasného starobního důchodu je nevratné, neboť vylučuje nárok na řádný starobní důchod.

Základní výměra činí 9 % průměrné mzdy v ČR, od 1.1.2020 je to částka 3 490 Kč. Výše procentní výměry se stanoví tak, že za každý celý rok doby pojištění náleží pojištěnci 1,5 % výpočtového základu s tím, že takto stanovená výše se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku o:
  • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů
  • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
  • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne
Výše procentní výměry po tomto snížení však nesmí být nižší než 770 Kč. Výplata předčasného starobního důchodu nenáleží do dosažení důchodového věku, pokud je vykonávána výdělečná činnost nebo je poskytována podpora v nezaměstnanosti či podpora při rekvalifikaci. Ode dne dosažení důchodového věku se posuzují podmínky pro výplatu předčasného starobního důchodu obdobně jako u řádného starobního důchodu.
 

Příklad: Výpočet předčasného starobního důchodu v roce 2018

Zaměstnanec narozený 1.6.1957 odejde k 17.2.2018 (o téměř tři roky dříve) do předčasného starobního důchodu (dále SD) - jeho důchodový věk je 63 let a 8 měsíců a dosáhne ho 1.2.2021. Do předčasného SD odejde tedy přesně o 1080 dnů před dosažením důchodového věku. K 17.2 2018 získal 40 let důchodového pojištění a jeho výpočtový základ je 14 000 Kč.
Za každý rok pojištění činí sazba procentní výměry důchodu 1,5 % výpočtového základu, tj. 40 x 1,5 % = 60 %. Za 1 080 dní předčasného odchodu do SD se sazba procentní výměry důchodu snižuje o (4 x 0,9 % + 4 x 1,2 % + 4 x 1,5 %) = 14,4 % výpočtového základu. Po snížení základní výměry 60 % tak  činí sazba procentní výměry 45,6  %.
Důchod se v tomto případě vypočítá následujícím způsobem:  
základní výměra stejná pro všechny důchody = 2 700 Kč, procentní výměra = za každý rok pojištění 1,5 % výpočtového základu = 45,6 % ze 14 000 Kč, tj 6 384 Kč. Výsledná výše předčasného SD je 9 084 Kč (2 700 Kč + 6 384 Kč).

Pozn: částky odpovídající krácení procentní výměry za předčasnost činí 2 016 Kč (14,4 % ze 14 000 Kč).  

 

 

  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00