Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zaměstnavatel, který zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, je povinen plnit v  nemocenském pojištění ohlašovací a oznamovací povinnosti, přijímá od svých zaměstnanců žádosti o dávky a posílá je příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, spolupracuje s orgány nemocenského pojištění a platí pojistné na sociální zabezpečení.

Zaměstnavatel nese veškerou odpovědnost  za stanovení správné výše pojistného a za jeho včasný odvod.   Pojistné na nemocenské pojištění  zaměstnavatel odvádí  spolu s  pojistným na důchodové pojištění a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti jednou částkou na účet příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, a to  ve lhůtě od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.  

Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z  vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období.   Vyměřovacím základem zaměstnance  je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z  příjmů fyzických osob podle zákona o  daních z  příjmů a nejsou od této daně osvobozeny, a které mu zaměstnavatel zúčtoval v  souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském pojištění.  

 
  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00