Počet stránek ve webu: 41.304

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Z nemocenského pojištění zaměstnanců se k 1.1.2021 vyplácí šest druhů dávek: nemocenské, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství, dlouhodobé ošetřovné a dávka otcovské poporodní péče - otcovská. OSVČ a zahraniční zaměstnanci, pokud si platí nemocenské pojištění (jsou účastni nemocenského pojištění), mají nárok na nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství (dále jen PPM) a otcovskou.  

Splnění podmínek nároku na dávky se z  každé účasti na nemocenském pojištění posuzuje samostatně. Při souběhu nároků na tutéž dávku z  více zaměstnání zakládajících účast na nemocenském pojištění se však poskytne ze všech zaměstnání pouze  jedna dávka, která se vypočte z  příjmů dosažených ve všech těchto zaměstnáních (s výjimkou vyrovnávacího příspěvku v  těhotenství a mateřství).   Všechny dávky nemocenského pojištění vyplácejí  okresní správy sociálního zabezpečení.

Podmínky nároku na dávky nemocenského pojištění
Základní podmínkou nároku na dávky nemocenského pojištění je, že příslušná sociální událost (např. dočasná pracovní neschopnost, nástup na peněžitou pomoc v mateřství) vznikne v době, kdy trvá účast na nemocenském pojištění (trvá pojištěné zaměstnání), popř. v ochranné lhůtě.
Ochranná lhůta má zajistit, aby lidé nezůstali bez prostředků, například v době, kdy jedno zaměstnání skončili a do nového ještě nenastoupili. V praxi to znamená, jestliže bývalý pojištěnec v této době onemocní nebo nastoupí na PPM, dostává dávky nemocenského pojištění z již ukončeného zaměstnaneckého poměru (nemocenského pojištění zahraničních zaměstnanců či OSVČ).
 
Ochranná lhůta neplyne  z pojištěné činnosti poživatele starobního důchodu či invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně nebo ze zaměstnání malého rozsahu.  
Ochranná lhůta neplyne také ze zaměstnání pojištěnce, který je žákem nebo studentem, pokud doba zaměstnání spadá výlučně do období školních prázdnin a v případě, kdy pojištění odsouzeného skončí v době jeho útěku z místa výkonu trestu odnětí svobody. V ochranné lhůtě nevzniká nárok na ošetřovné.
Pro dlouhodobé ošetřovné není ochranná lhůta stanovena.

Ochranná lhůta pro nemocenské je 7 kalendářních dnů od skončení zaměstnání. Pokud byl zaměstnanec naposledy zaměstnán kratší dobu, ochranná lhůta trvá jen tolik dnů, kolik trvalo poslední pojištění. U žen, jejichž zaměstnání skončilo v době těhotenství, je ochranná lhůta pro PPM 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. Pokud pojištění těhotné zaměstnankyně trvalo kratší dobu, ochranná lhůta trvá jen tolik dnů, kolik trvalo pojištění.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.
  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00