Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Sociální zabezpečení  v  ČR je souborem institucí a opatření, pomocí kterých se uskutečňuje předcházení, zmírňování a odstraňování následků sociálních událostí občanů jako je nemoc, úraz, invalidita, nezaměstnanost, těhotenství, narození dítěte, mateřství, stáří, smrt rodinného příslušníka.   Sociální zabezpečení stojí na třech na sebe navazujících relativně samostatných pilířích - 1. POJIŠTĚNÍ , 2. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA  a 3. SOCIÁLNÍ POMOC, které se od sebe liší tím, jakou sociální situaci řeší, jak jsou financovány a v jaké formě je dávka, příspěvek nebo pomoc poskytována.

socialni zabezpeceni davkovy system schema

POJIŠTĚNÍ řeší takové situace, na které je možné se dopředu připravit, a to odkladem části finanančních prostředků na řešení budoucí sociální situace. Zahrnuje povinné zdravotní pojištění (zdravotní / lékařská péče), nemocenské pojištění (dávky v  pracovní neschopnosti, při ošetření člena rodiny, v  těhotenství a mateřství), důchodové pojištění (náhrada příjmu v  invaliditě, ve stáří a při úmrtí živitele) a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (podpora v  nezaměstnanosti, rekvalifikace) .

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA přispívá především rodinám s  nezaopatřenými dětmi v  případě uznané sociální situace, na jejíž řešení rodina vlastními silami a vlastními prostředky nestačí (narození dítěte, jeho výchova a výživa, bydlení).

SOCIÁLNÍ POMOC je zaměřena na obtížné sociální situace stavu hmotné a sociální nouze, kdy občan není, resp. nebude schopen je řešit sám nebo s pomocí vlastní rodiny (garance základních životních podmínek dávkami, sociálních služby a dávky pro zdravotně postižené).

  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00