Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Odchod do důchodu - důchodový věk platný pro rok 2020

Rok

narození

 

 

Důchodový věk činí u

 

  mužů žen s  počtem vychovaných dětí
0 1 2  

3 - 4

 

5 a více
1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

60r+2m

60r+4m

60r+6m

60r+8m

60r+10m

    61r

61r+2m

61r+4m

61r+6m

61r+8m

61r+10m

    62r

62r+2m

62r+4m

62r+6m

62r+8m

62r+10m

    63r

63r+2m

63r+4m

63r+6m

63r+8m

63r+10m

64r

64r+2m

64r+4m

64r+6m

64r+8m

64r+10m

65r

65r

65r

65r

65r

65r

65r

    57r

    57r

    57r

57r+4m

57r+8m

    58r

58r+4m

58r+8m

    59r

59r+4m

59r+8m

    60r

60r+4m

60r+8m

    61r

61r+4m

61r+8m

    62r

62r+4m

62r+8m

63r+2m

63r+8m

63r+10m

64r

64r+2m

64r+4m

64r+6m

64r+8m

64r+10m

65r

65r

65r

65r

65r

65r

65r

    56r

    56r

    56r

    56r

56r+4m

56r+8m

    57r

57r+4m

57r+8m

    58r

58r+4m

58r+8m

    59r

59r+4m

59r+8m

60r

60r+4m

60r+8m

61r

61r+4m

61r+8m

62r+2m

62r+8m

63r+2m

63r+8m

64r+2m

64r+6m

64r+8m

64r+10m

65r

65r

65r

65r

65r

65r

65r

    55r

    55r

    55r

    55r

    55r

55r+4m

55r+8m

    56r

56r+4m

56r+8m

    57r

57r+4m

57r+8m

58r

58r+4m

58r+8m

59r

59r+4m

59r+8m

60r

60r+4m

60r+8m

61r+2m

61r+8m

62r+2m

62r+8m

63r+2m

63r+8m

64r+2m

64r+8m

65r

65r

65r

65r

65r

65r

    54r

    54r

    54r

    54r

    54r

    54r

54r+4m

54r+8m

    55r

55r+4m

55r+8m

    56r

56r+4m

56r+8m

    57r

57r+4m

57r+8m

    58r

58r+4m

58r+8m

    59r

59r+4m

59r+8m

60r+2m

60r+8m

61r+2m

61r+8m

62r+2m

62r+8m

63r+2m

63r+8m

64r+2m

64r+8m

65r

65r

65r

    53r

    53r

    53r

    53r

    53r

    53r

    53r

53r+4m

53r+8m

    54r

54r+4m

54r+8m

    55r

55r+4m

55r+8m

    56r

56r+4m

56r+8m

57r

57r+4m

57r+8m

58r

58r+4m

58r+8m

59r+2m

59r+8m

60r+2m

60r+8m

61r+2m

61r+8m

62r+2m

62r+8m

63r+2m

63r+8m

64r+2m

64r+8m

 

U ročníků narozených po roce 1971 činí důchodový věk 65 let.

Beze změny zůstává stanovení věkové hranice pro odchod do starobního důchodu pojištěnců, kteří odpracovali stanovenou dobu v  zaměstnání zařazeném do I. pracovní kategorie a účastníků odboje. Pro tyto skupiny pojištěnců i nadále platí věkové hranice stanovené předpisy platnými před 1. lednem 1996.

  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00