Počet stránek ve webu: 40.375

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na základě zákona č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb. zahájila ČSSZ s účinností  d 1. ledna 2020 ostrý provoz povinného systému eNeschopenky. Elektronické zpracování přináší  zjednodušení v  předávání informací mezi nemocnými (pojištěnci v  dočasné pracovní neschopnosti), ČSSZ, lékařizaměstnavateli, protože eNeschopenka propojila hned tři dotčené subjekty, lékaře, zaměstnavatele a  ČSSZ.

Postupy spojené s  vystavením rozhodnutí o  dočasné pracovní neschopnosti se zcela zásadním způsobem mění. Mění se i  způsob, jak se zaměstnavatel dozví o  dočasné pracovní neschopnosti svého zaměstnance. Pojištěnec už nemusí předávat doklady zaměstnavateli, náhrada mzdy i  nemocenské mu přijde automaticky. Nemocnému dál zůstává v  papírové podobě jen průkaz práce neschopného.

Přechodné období:   Neschopenky vystavené na stávajícím pětidílném tiskopisu do 31. 12. 2019 budou nadále dokladovány „postaru“, tzn. stejně jako nyní, prostřednictvím papírových tiskopisů, které jsou určeny pro zaměstnavatele a  tiskopisů, které bude zaměstnavatel po doručení pojištěncem předávat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00