Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Cílem dávek nemocenského pojištění je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní (pracující) občany v okamžiku, kdy kvůli nemoci či mateřství ztratí výdělek (zpravidla mzdu či  plat). Účast na nemocenském pojištění zaměstnanců vzniká ze zákona a je povinná. Osoby  samostatně výdělečně činné si mohou platit nemocenské pojištění dobrovolně.

Dokud student není výdělečně činný, není účasten nemocenského pojištění a nemá tedy  ani povinnost odvádět pojistné. To znamená, že během studia nemá nárok na žádné dávky  nemocenského pojištění, tj. především na nemocenské nebo na peněžitou pomoc v mateřství (lidově „mateřskou“).

Je-li student při studiu zaměstnaný a má uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu  o pracovní činnosti, je zpravidla nemocensky pojištěn z této činnosti a má  na dávky nemocenského pojištění nárok. I student, který podniká (vykonává samostatnou  výdělečnou činnost) a dobrovolně si platí nemocenské pojištění, má při splnění stanove- ných zákonných podmínek na dávky nemocenského pojištění nárok.

Poznámka: Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) není totéž co dohoda o provedení práce  (DPP). Účast na pojištění vzniká u každé z těchto dohod za jiných podmínek.

DŮLEŽITÉ: Neplést si nemocenské pojištění se zdravotním pojištěním. Jejich účel je odlišný. Nemocenské pojištění slouží k finančnímu zajištění v případě nemoci či mateřství  v zásadě pracujícím lidem. Tuto agendu zajišťují v součinnosti se zaměstnavateli OSSZ.

Zdravotní pojištění však slouží k úhradě zdravotní péče, jako je lékařské ošetření, ambulantní či nemocniční léčba, pohotovostní a záchranná služba aj. , a je v působnosti zdravotních pojišťoven. Principy zdravotního pojištění jsou jiné než v sociálním pojištění, proto  je nutné se na práva a povinnosti s ním související informovat vždy u zdravotní pojišťovny,   u které je dotyčný registrován.

 

  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00