Počet stránek ve webu: 39.528

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Příjemce důchodu (bez ohledu na to, zda je důchod vyplácen v hotovosti prostřednictvím pošty či na účet) má povinnost oznámit písemně do 8 dnů České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) změnu adresy trvalého pobytu.

 

PŘÍJEMCE DŮCHODU, KTERÝ POBÍRÁ DŮCHOD NA POŠTĚ

Je-li výplata důchodu prováděna v hotovosti prostřednictvím pošty, změnu adresy trvalého pobytu hlásíte kterékoliv poště  a také ČSSZ.

DŮLEŽITÉ: Pokud jste nezměnili trvalý pobyt, ale budete se po určitou dobu zdržovat jinde než na adrese trvalého pobytu  (např. u příbuzných, na chalupě, v rehabilitačním zařízení apod.), můžete požádat poštu, aby vám důchod dosílala na tuto  adresu. Dosílací adresa se ČSSZ neoznamuje.

 

PŘÍJEMCE DŮCHODU, KTERÉMU JE DŮCHOD POUKAZOVÁN NA ÚČET

Je-li výplata důchodu prováděna bezhotovostně převodem na účet u peněžního ústavu (banky), změnu adresy trvalého  pobytu sdělujete ČSSZ.

Oznámení nové adresy ČSSZ u obou způsobů výplat lze učinit buď formou dopisu, nebo prostřednictvím tiskopisu    „Hlášení změny adresy nebo jména a příjmení“‚ dostupný na www.cssz.cz a na ePortálu ČSSZ.

V obou případech musí být sdělení vlastnoručně podepsáno a musí obsahovat rodné číslo, pod kterým je důchod vyplácen¨a úplné/kompletní znění nové adresy trvalého pobytu.

Oznámení o změně adresy se zasílá na adresu ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5. Je možné ho zaslat také v elektronické  podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz nebo datovou zprávou  prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky ČSSZ ID: 49kaiq3.

 

PŘÍJEMCE DŮCHODU, KTERÝ MÁ BYDLIŠTĚ V CIZINĚ

Pokud pobíráte od ČSSZ důchod a bydlíte v cizině, oznamte změnu adresy písemně formou vlastnoručně podepsaného  dopisu, který zašlete na adresu:

Česká správa sociálního zabezpečení
Oddělení výplat důchodů v oblasti mezinárodních důchodových agend
Křížová 25, 225 08 Praha 5
Česká republika

Oznámení o změně adresy můžete zaslat také v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz nebo datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky ČSSZ ID: 49kaiq3. V oznámení uveďte rodné číslo, pod kterým je důchod vyplácen.

POZNÁMKA: Chcete-li ČSSZ sdělit pouze adresu pro zasílání korespondence, která je odlišná od trvalé adresy, zašlete oznámení písemně na adresu ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5. V oznámení uveďte, že jde o kontaktní/korespondenční adresu a rodné číslo, pod kterým je důchod vyplácen.
Ve specifických případech vám informace k vaší konkrétní situaci ochotně poskytnou odborníci na okresních správách sociálního zabezpečení nebo telefonicky na call centru pro důchodové pojištění.

  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00