Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupili jsme spolu s mým bratrem našemu dalšímu bratrovi v r. 2015 chatku, kterou jsme při koupi nechali napsat přímo na něj. Je to jeho jedinné bydlení i když má hlášen trvalý pobyt u bratra, pobírá sociální dávky, chodí na pravidelné veřejněprospěšné práce. Je mu 62let a nyní mu bylo sděleno, že je majitelem chatky a bude zahájeno správní řízení o neoprávněném čerpání dávky. Pobírá pouze 3140 Kč. Příspěvek na bydlení ani jiné dávky nepobírá. Je veden na pracovním úřadě.

Ačkoliv se snažil situaci vysvětlit tím, že je sice majitel chatky, ale že ji neinvestoval a je to jeho jedinné bydlení, úředníci mu hrozí, že mu ji zabaví a pokryjí s ní neoprávněně vyplacené dávky. My pochopitelně můžeme dokázat, že jsme chatku kupovali my, ale úředníci nic dokazovat nechtějí. Lze se nějakým způsobem bránit? Děkuji, Šimon

 

ODPOVĚĎ:
Při žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi žadatel dokládá také informace o svých celkových sociálních majetkových poměrech. Žadatel je povinen doložit, zda vlastní (ne) movitý majetek, zda má k dispozici finanční prostředky (např. na bankovním účtu) a v jaké výši, zda má uzavřené stavební spoření nebo životní pojištění. Pokud tedy Váš bratr v prohlášení o majetkových poměrech neuvedl, že je vlastníkem chatky, ve které bydlí (že chatku nekoupil on, není z hlediska zákona o pomoci v hmotné nouzi podstatné, podstatné je, že je jejím vlastníkem), může to být pro úřad práce problém. Podle § 11 zákona o hmotné nouzi totiž úřad práce při posuzování nároku na příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení zjišťuje, s výjimkami uvedenými v odstavcích 4 a 5, zda má osoba možnost zvýšit si příjem vlastním přičiněním. Zvýšením příjmu vlastním přičiněním se rozumí i prodej nebo jiné využití majetku.
Určitou naději Vašemu bratrovi dává § 11, odst. 4 písm. a) zákona o pomoci v hmotné nouzi, který říká, že: Prodej nebo jiné využití majetku se nevyžaduje u nemovitosti nebo bytu, které osoba využívá k přiměřenému trvalému bydlení; orgán pomoci v hmotné nouzi (úřad práce) posuzuje přiměřenost bydlení ve vztahu k bydlení stávajícímu, zejména s přihlédnutím k jeho formě, velikosti, výši nákladů na bydlení a osobním poměrům dotčené osoby. V dané situaci tedy doporučuji při komunikaci s pracovníky úřadu práce argumentovat tímto paragrafem nebo vyčkat na rozhodnutí úřadu práce o povinnosti vrátit přeplatek na dávkách a následně podat v zákonné lhůtě odvolání z upozorněním, že se jedná o nemovitost využívanou k přiměřenému trvalému bydlení.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vlastnictví nemovitosti (chaty, chalupy) a nárok na sociální dávky