Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci se zeptat co se týká zdravotního pojištění. Jsem částečně invalidní v prvním stupni a pracuji v chráněné dílně, která zaměstnává více než 50 % postižených. díval jsem se na pásku od zaměstnavatele kde z 10.102 Kč hrubého je zdravotní pojištění jen 148 Kč to se mě zdálo málo.

Tak jsem se podíval na český internet a tam jsem našel, že u invalidního důchodce bez ohledu na stupeň invalidity pokud je zaměstnán tam kde je více jak 50 % postižených. Prostě chráněná dílna, tak pro rok 2017 jsem našel částku 6.814 Kč, do které se neplatí zdravotní pojištění. Tudíž by to mělo být 10.102 - 6.814 rovná se 3.288 a to je oněch 148 Kč. Našel jsem to tady. www.alfasoftware.cz/zdravotni-pojisteni-platby-odpocet-osob-za-ktere-plati-pojistne-stat-od-1-1-2017/1-1-2017
Jsem VOZP. Je tam toto: Dnes (09.03.2018) tj 9.6.2016 byla odeslána částka 69 sbírky zákonů, která mimo jiné obsahuje nařízení vlády č. 181/2016 ze dne 30.05.2016.
Uvedené nařízení stanovuje s účinností od 1.1. 2017 vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem stát, ve výši 6.814Kč. Vyměřovací základ se tak zvyšuje o 370 Kč ze současných 6.444 Kč (viz nařízení vlády č. 158/2015 Sb.). Tato nová částka bude mít také vliv na stanovení vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na veřejné zdravotní pojištění u zaměstnance, kterému byl přiznán invalidní důchod (bez ohledu na stupeň invalidity), je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50% osob se zdravotním pojištěním z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců. Vyměřovacím základem je totiž v takovém případě částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát- viz. ustanovení § 3 odst. 7 zákona č. 592/1192 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění. Nárok na uvedený odpočet nemají OSVČ a ani žádné jiné osoby jako zaměstnanci za které platí pojistné stát. Na tuto poslední větu jsem se chtěl zeptat taky co se týká toho OSVČ. Já jsem v té chráněné dílně, která má těch více než 50 procent postižených ale zároveň jsem OSVČ jako vedlejší činnost veden na té zdravotní pojištovně VOZP. Ale nemám žádný příjem již několik let tak jenom předkládám začátkem každého roku čestné prohlášení že jsem předchozí rok teď tedy 2017 neměl žádné příjmy z podnikání. Platí i v tomto případě nárok zaměstnavatele na to zdravotní pojištění až od částky za rok 2017 6814? Nebo by musel zaplatit celé pojištení z platu 10.102Kč? Psal co je tato odpověď ale tam odpovídají jen tomu co má ten software a na pobočce pojištovně to nevědí. A účetní s tou nemám vůbec kontakt, protože sídlo firmy je v jiném městě. Nikdo mě neumí odpovědět tak píšu vám. Už nevím. Připojuji pásku je to dole a výpis z pojištovny. Platí to teď zaměstnavatel správně nebo ne? Musím zaměstnavatel informovat O TOM že jsem OSVČ ale neaktivní bez příjmu? Jaká částka to je pro letošní rok? Z těch 6.814 Kč. JAK JE PRO MINULÝ ROK?
Velmi děkuji

ODPOVĚĎ:
Vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, se stanoví pro rok 2018 ve výši 7 177 Kč na kalendářní měsíc.
Podle mého názoru je nutné odlišit zaměstnání v chráněné dílně a práci jako OSVČ. Vámi uvedená pravidla se vztahují na Vaši práci v dílně, ale odpočet byste nemohl uplatnit při příjmu jako OSVČ.
V případě příjmu z obou zaměstnání by tedy běžely oba režimy zároveň. Proto bude zaměstnavatel i nadále uplatňovat odpočet.
Informovat zaměstnavatele, že jste OSVČ bez příjmu, pokud nedochází ke kolizi, nemusíte.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance - kolik Kč?