Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Přestup z mateřské na rodičovskou - musí se hlásit zdravotní pojišťovně?

ODPOVĚĎ:
Zdravotní pojišťovně je nutné vždy oznámit skutečnosti rozhodné pro vznik a zánik povinnosti státu platit pojistné. Jestliže na mateřskou dovolenou navazuje rodičovská dovolená platba státu trvá. Není třeba nic hlásit, stále patříte do stejné kategorie státních pojištěnců, označené na formuláři s názvem Přihláška a evidenční list pojištěnce písmenem E. Bylo by ale samozřejmě nutné například ohlásit, že ženě skončila mateřská dovolená a rodičovskou dovolenou čerpá muž. Za osoby, které jsou zaměstnané, plní oznamovací povinnost zaměstnavatel (pokud jsou mu dané skutečnosti známy).


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Změna mateřské na rodičovskou dovolenou a zdravotní pojištění - povinné hlášení změny