Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Text stránky pojednává o tom, co by mělo být napsáno v žádosti o podmínečné propuštění.

Náležitosti žádosti o podmínečné propuštění

  • stručnou informaci o rozsudku, dle něhož je trest vykonáván (čj. rozsudku či přímo jeho kopii),
  • konstatování, kdy nastoupil výkon trestu
  • je vhodné popsat, jakým způsobem vězeň trest vykonává (tj. zejména kázeňské pochvaly, zda byl po dobu výkonu trestu zaměstnán či z jakých důvodů nebyl zaměstnán - např. v příslušné věznici není dostatek práce pro všechny zájemce o ni)
  • v textu se může uvést co hodlá vězeň dělat po propuštění z věznice, tj. rodinné zázemí, možnosti dalšího bydlení a práce
  • je možné uvést konkrétní důvody, které vedly k uvěznění a následně se zmínit o tom, co hodlá do budoucna dělat pro to, aby se to neopakovalo (např. u narkomana terapie v léčebném zařízení apod.)
  • v závěru je třeba uvést, čeho se vězeň domáhá, tj. že navrhuje, aby ho soud podmíněně propustil z výkonu trestu odnětí svobody za současného stanovení přiměřené zkušební doby