Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka obsahuje informace jaké náležitosti musí mít zprostředkovatelská smlouva, aby byla platná a zda musí být smlouva písemná.


Náležitosti zprostředkovatelské smlouvy:

  • určení smluvních stran – zprostředkovatel, zájemce,
  • závazek zprostředkovatele obstarat příležitost uzavřít určitou smlouvu – zprostředkovatel pouze vyhledává pro zájemce smluvního partnera, neuzavírá za něho smlouvu,
  • alespoň rámcové určení smlouvy, jejíž uzavření má být zprostředkováno
  • úplatnost - odměna (úplata někdy slouží i k odlišení od jiného smluvního typu – např. vyhledání smluvního partnera za úplatu = zprostředkovatelská smlouva; vyhledání bezplatné = příkazní smlouva).
Pro zprostředkovatelskou smlouvu se nevyžaduje písemná forma, ale pakliže bude předmětem zprostředkování důležitá smlouva, je dobré uzavřít ji písemně.