Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka obsahuje informace o tom, co musí vždy faktura obsahovat, aby byla platná.


Náležitosti faktury

Každá vystavená faktura musí obsahovat následující náležitosti:

  • Označení Faktura;
  • Jméno a adresu toho, kdo ji vydal;
  • Jméno (název firmy) a adresu toho, kdo ji přijal;
  • Datum vydání a datum splatnosti;
  • Pokud je faktura určena plátci DPH, musí obsahovat datum zdanitelného plnění;
  • Pořadové číslo;
  • Podpis vystavovatele faktury a razítko není nutné (podpisem fakturu opatří příjemce při jejím zaúčtování);
  • Faktura vystavená v elektronické podobě může by měla být opatřena digitálním podpisem.