Počet stránek ve webu: 40.396

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
 
Obracím se na Vás s následujícím dotazem. K 5. 2. 11 odcházím na mateřskou dovolenou, nicméně pro svého stávajícího zaměstnavatele budu pracovat i nadále z domova – a to během mateřské i rodičovské dovolené. To myslím není problém, už jsem našla na různých poradenských serverech, že je to legální.

Nicméně je dle mých informací potřeba změnit „pracovní zařazení“ (nejsem si v tomto případě jistá terminologií). Nebudu mít tedy stávající pracovní smlouvu, ale jiný typ dohody. Chtěla jsem se Vás proto zeptat, zda je pro mě výhodnější - vzhledem k placení daní/sociálního a zdravotního pojištění - dohoda o provedení práce, dohoda o provedení činnosti či zkrácený úvazek u stávající pracovní smlouvy (je-li to možné). Jsou nějaká omezení u jednotlivých typů dohod/smluv
v (odpracované hodiny, výše výdělku). Se zaměstnavatelem jsme se dohodli na hodinové mzdě, která vychází z mého stávajícího hrubého platu. Děkuji, Naďa


ODPOVĚĎ:

Dohoda o provedení práce (DPP): vzor 2010 2011

 
 • Omezena 150 hodinami za rok pro jednoho zaměstnavatele.
 • Z práce na dohodu o provedení práce se neodvádí sociální a zdravotní pojištění, čehož logicky vyplývá dvojí:
  • zaměstnanec pracující na DPP nemá nárok na nemocenské dávky a
  • doba odpracovaná v rámci DPP se mu nezapočítává do odpracované doby nutné pro vznik nároku na starobní důchod.
 • Zaměstnanec konající svou práci na DPP nemá nárok ani na placenou dovolenou.
 • Fakt, že se neodvádí žádné pojištění, je naopak výhodný pro zaměstnavatele. Nevznikají mu tím další náklady, které jsou běžné v případě klasického zaměstnaneckého poměru, kdy zaměstnavatel za zaměstnance odvádí 9 procent mzdy na nemocenském pojištění a 25 procent na sociálním pojištění.

 

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ):

 • Na základě takové dohody nelze vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. (To, zda je rozsah pracovní doby dodržován, se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, v případě, že byla uzavřena na dobu delší než 52 týdnů, posuzuje se vždy za toto období.)
 • Na DPČ se nevztahují ustanovení o odstupném, pracovní době a době odpočinku, překážkách v práci na straně zaměstnance, skončení pracovního poměru. (Není-li sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni; jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhému účastníku.)
 • Nemáte nárok na stravenky aj. zaměstnanecké výhody.
 • Sociální a zdravotní pojištění se již odvádí.