Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Rád bych Vás požádal o radu při rušení věcného břemene chůze a jízdy. V roce 2008 jsem od mých rodičů dostal nemovitost, u které jsem z výpisu LV zjistil, že se k tomuto pozemku váže věcné břemeno chůze a jízdy přes dvůr a kůlnu pro sousedy. Vše bylo součástí darovací smlouvy a břemeno bylo převedeno s pozemkem na mě. Se sousedem jsem to probíral a dohodli jsme se, že toto břemeno zrušíme, protože již dlouhá léta mají svůj vjezd a toto břemeno v žádném případě nevyužívají a ani nebudou. Začal jsem nyní zjišťovat jak sepsat smlouvu o zániku věcného břemene se sousedem pro vklad do katastru. Ve všech vzorech co jsem našel je článek, odkazující na smlouvu o vzniku věcného břemene. Ale v mém případě nic podobného nemám, protože smlouvu jsem neuzavíral já ani soused, stalo se tak za bývalých vlastníků. Proto jsem zavítal na katastrální úřad, abych zjistil víc.

Tam jsem se dozvěděl, že smlouva byla sepsána v roce 1912 mezi mým, zřejmě, pradědečkem a jeho bratrem, který dříve vlastnil sousedův pozemek. Podle zápisu na katastrálním úřadě, ale vyvozuji že se věcné břemeno vztahuje pouze na osoby, jelikož zní následovně: postupní smlouva z 1.2. 1912 vložena služebnost chození a ježdění ve prospěch "jmenovaných osob" a jich právních nástupců v dvůr "domu sousedů" pak právo chození a ježdění na dvůr "sousedního domu" kůlnou. Moje otázka tedy zní jak specifikovat bod ve smlouvě o vzniku věcného břemene? Mohu vůbec takovou smlouvu nyní sepsat se sousedem jakožto aktuálním vlastníkem? Děkuji, Robert


ODPOVĚĎ:

Podle toho, co jste zaslal, bych dohodu hodnotila jako věcné břemeno ve prospěch nemovitosti nikoliv ve prospěch člověka. Tudíž je platné i ve vztahu mezi Vámi a sousedem.

Smlouvu, která zruší věcné břemeno, postačí formulovat jako dohodu o zániku věcného břemene – specifikujete strany, obsah dohody, důvod zrušení (např. „Věcné břemeno chůze a jízdy zatěžující nemovitost.., jehož obsahem je… zaniká dohodou z důvodu nepotřebnosti.“), ke kterému dni břemeno zaniká, podpis a datování.

Soused je strana, jež drží nemovitost, které břemeno prospívá – takže ano, dohodu uzavřete se sousedem. Na všechny dokumenty, které lze právoplatně sepsat nemusí být nutně formulář. Buď dohodu sepište sám a nebo se obraťte na advokáta či notáře.

Na listině poté nechte ověřit podpisy a zaneste ji na Katastrální úřad, kde bude následně provedena změna v registru nemovitostí.