Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Mám uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Protože neexistuje důvod pro možnou výpověď (plním si své povinnosti, vlastník nepotřebuje byt pro sebe a své blízké, …) přišel pronajímatel s nápadem, že zpochybní samotnou nájemní smlouvu. Ta byla uzavřena před 10 lety a je možné, že některé náležitosti postrádá. Co by následovalo, kdyby se mu zpochybnění povedlo? Mám nějakou možnost se bránit? Děkuji. Yvona


ODPOVĚĎ:
Pokud se nebudete schopni domluvit, bude mít pronajimatel jedinou možnost -  požádat soud o vystěhování z důvodů neplatnosti nájemní smlouvy. V takovém soudním řízení budete moci uplatnit své námitky. Pokud by došlo k zneplatnění, soud by určil, kdy máte povinnost se vystěhovat. Do té doby byste z titulu bezdůvodného obohacení platila klasické nájemné – tedy nic zásadního by se nestalo, pouze by byl stanoven termín vystěhování.

Nájemní smlouva musí obsahovat určení nájemce a pronajimatele, označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. Musí mít od roku 1996 (tedy i ve vašem případě) písemnou formu.