Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co je to zavinění z právního hlediska.

V trestním právu společné označení pro úmysl (dolus) a nedbalost (culpa, lat. - čti kulpa). Úmyslně jednal ten, kdo chtěl porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem (úmysl přímý) nebo věděl, že k takovému porušení může dojít a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn (úmysl nepřímý). Nedbalý byl ten, kdo věděl, že může porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem a spoléhal se, že k tomu nedojde (nedbalost vědomá), nebo to nevěděl, ačkoliv to vědět měl a mohl (nedbalost nevědomá). Zavinění má právní význam mimo odvětví trestního práva také při občanskoprávní, obchodněprávní a pracovněprávní odpovědnosti za škodu.