Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamená závazkové právo, obligační právo.

Souhrn občanskoprávních a obchodněprávních norem o závazkových vztazích, ze kterých věřitelům vznikají práva (pohledávky) na plnění a dlužníkům vznikají povinnosti (dluhy) vůči věřitelům. Závazky vznikají z právních úkonů, zejména ze smluv, z bezdůvodného obohacení a z jiných skutečností, uvedených v právních předpisech.