Počet stránek ve webu: 40.334

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka definuje co znamená zastoupení z právního hlediska.

Právní vztah mezi zástupcem a zastoupeným. Zástupce je oprávněn a povinen jednat za zastoupeného jeho jménem, takže z jeho jednání vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Rozlišuje se jednak zastoupení zákonné, které vzniká na základě zákonného ustanovení, např. rodiče zastupují své děti, nebo na základě rozhodnutí státního orgánu, např. opatrovník zastupuje opatrovanou osobu, jednak zastoupení na základě udělení plné moci.